Home
De uitvaart
Uitvaartconcepten
Rouwvervoer
Bloemen
dragen
Voorbeeldteksten
tarieven
Zo vindt u ons
Verzekeringen
Contactformulier
Gastenboek
Links

Rouwbrieven:

Er is een enorme keuze in papiersoorten en maten voor het kennisgeven van het overlijden. Natuurlijk kunt u ook met een eigen afbeelding werken op uw rouwbericht. Ook in de krant kan er veel worden gedaan met watermerken of achtergronden.

Voorbeeldteksten:

Om u te helpen met het opstellen van een tekst vindt u hieronder enkele voorbeeldteksten voor een rouwbrief of advertentie:

 

1. Heden overleed

 

2. Wij geven u kennis van het overlijden van

 

3. Verdrietig delen wij u mede dat is overleden

 

4. Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

 

5. Verslagen geven wij u kennis van het overlijden van

 

6. Met droefheid laten wij u weten dat is overleden

 

7. Heden is van ons heengegaan

 

8. Dankbaar voor alles wij hij/zij voor ons heeft betekend geven wij u kennis dat van ons is heengegeaan

 

9. Dankbaar dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven delen wij u mee dat wij afscheid hebben genomen van

 

10. Dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid die hij/zij ons gaf delen wij u mee dat is overleden

 

11. Wij zijn dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons gaf. Na een moeilijke periode van afnemende krachten moesten wij afscheid nemen van onze

 

12. Met (veel) verdriet, maar ook met dankbaarheid voor alles wat hij/zij ons gaf geven wij bedroefd kennis van het overlijden van

 

13. Bedroefd/verdrietig geven wij u kennis dat na een kortstondig?langdurig ziekbed van ons is heengegaan onze

 

14. Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum… overleed zacht en kalm onze

 

15. Wij geven u kennis dat rustig van ons is heengegaan onze

 

16. Totaal onverwacht is van ons heengegaan

 

17. Onverwacht moesten wij afscheid nemen van onze

 

18. Tijdens onze vakantie in … overleed plotseling onze

19. In de leeftijd van ….jaar is voor ons veel te vroeg van ons heengegaan onze

 

20. Het was een stralende dag. De vogels floten maar voor ons werd alles stil. Na een voltooid leven overleed onze lieve ….

 

21. Vandaag nam onze lieve ….. afscheid van dit leven

 

22. Wij zijn verdrietig om het heengaan van

 

23. Verdrietig om het verlies maar dankbaar voor alles wat hij/zij ons gaf is van ons heengegaan

 

24. Verlangend naar het einde is rustig ingeslapen onze

 

25. In zijn/haar slaap is rustig heengegaan

 

26. Strijdbaar tot het einde overleed

 

27. Groot is het verdriet nu wij afscheid hebben moeten nemen van

 

28. Woorden schieten tekort bij het overlijden van onze dierbare

 

29. Wij zijn ontroerd en verdrietig door het toch nog plotselinge overlijden van

 

30. Omringd door allen die hem/haar dierbaar waren is zacht en kalm ingeslapen

 

31. Na een intensief en welbesteed leven is overleden

 

32. Na een flamboyant leven overleed toch nog plotseling

 

33. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, liefde en zorgzaamheid voor anderen is van ons heengegaan

 

34. Na een leven met zowel hoogte- als dieptepunten is van ons heengegaan

 

35. Na een arbeidzaam leven overleed

 

36. Hij/Zij had nog zoveel plannen. Het heeft niet zo mogen zijn Geheel onverwacht overleed na een tragisch ongeval

 

37. Met veel bewondering en respect voor de vechtlust en kracht waarmee hij/zij streed tegen zijn/haar ziekte hebben wij nu afscheid moeten nemen van

 

38. Hiermee vervullen wij onze droeve plicht u mede te delen dat van ons is heengegaan onze geliefde

 

39. Dankbaarheid, zorgzaamheid, liefde, zorg, trouw, plichtbesef en ijver kenmerkten zijn/haar leven. Tot ons grote verdriet moeten wij nu afscheid nemen van onze dierbare

 

40. Tot de grens van het leven zijn we bij je gebleven. Nu moeten wij je laten gaan. Met verdriet delen wij u mee dat is heengegaan

 

41. Een bijzonder/markant mens is van ons heengegaan. In de leeftijd van overleed onze

 

42. Langzaam is uit het leven weggegleden onze

 

43. Er zijn geen woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van

 

44. Diep bedroefd, maar vervult met mooie herinneringen delen wij u mee dat van ons is heengegaan

 

45. Met grote dankbaarheid om alles wat hij/zij voor ons mocht betekenen geven wij u met verdriet /bedroefd kennis van het overlijden van

 

46. Dankbaar voor de bijzondere plaats die hij/zij in ons leven had geven wij u kennis van het overlijden van

 

47. Wij geven u intens verdrietig kennis van het overlijden van

 

48. Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor wat hij/zij voor ons betekende geven wij u kennis van het overlijden van

 

49. Het maakt ons stil en verdrietig nu wij na een veelbewogen leven afscheid moeten nemen van

 

50. Het maakt ons stil en verdrietig nu wij zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van

 

51. Na een korte en intensieve periode van hoop bleek deze ongegrond. Wij hebben afscheid moeten nemen van

 

52. Na een periode van hoop en vrees moeten wij u nu kennis geven van het overlijden van

 

53. Na een dappere strijd verliezen wij onze lieve

 

54. Na een ongelijke strijd overleed onze

 

55. Woorden schieten tekort nu wij afscheid moeten nemen van

 

56. Na een geduldig gedragen ziekte overleed zacht en kalm

 

57. Intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze

 

58. In vertrouwen op zijn Heer en Heiland ontsliep heden onze

 

59. In de Heere is ontslapen onze

 

60. De Heer nam van onze zijde weg onze

 

61. Na een kortstondig ziekbed is door de Heere uit onze familiekring weggenomen onze

 

62. In de zekerheid van zijn/haar geloof overleed vandaag onze

 

63. Na een rijk gezegend leven nam de Here tot Zich onze

 

64. Heden heeft de Here tot Zich genomen mijn geliefde

 

65. Wij geven u kennis dat heden in Zijn heerlijkheid is opgenomen onze

 

66. De schepper van het leven heeft tot Zich genomen onze

 

67. Voor ons totaal onverwacht heeft de Heer tot zich geroepen onze lieve

 

68. Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid moeten nemen van onze

 

69. In volle overgave aan God is ingeslapen/ontslapen

 

70. Op Zijn tijd nam de Heere, voor ons totaal onverwacht, uit ons midden weg

 

71. Heden heeft de Heere thuisgehaald zijn kind, onze

 

72. In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid nam de Heere weg onze

 

73. In het vertrouwen dat hij/zij rust heeft gevonden bij zijn/haar/de Heiland, geven wij u verdrietig kennis van het heen gaan van onze

 

74. Vandaag is thuisgehaald onze lieve

 

75. De Hemelse Vader nam heden tot Zich onze

 

76. Na een blijmoedig leven, in dienst van zijn/haar naasten, hebben wij, na een korte maar hevige strijd afscheid moeten nemen van onze

 

77. In Gods ontferming is opgenomen onze

 

78. Getroost door de wetenschap dat hij/zij nu is bij onze God, geven wij u met verdriet om het gemis kennis van het overlijden van onze

 

79. Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan

 

80. Dankbaar voor het leven dat we met elkaar deelden is tot ons verdriet overleden onze

 

81. Door een noodlottig ongeval moeten wij afscheid nemen van

 

82. Aan de gevolgen van een tragisch ongeval overleed onze lieve

 

83. Ten gevolge van een noodlottig ongeval zijn wij kwijtgeraakt onze

 

84. Onwezenlijk, onbegrijpelijk, en oneerlijk. Door een tragisch ongeval moeten wij onze … missen.

 

85. Vol ongeloof en ontzetting delen wij u mee dat na een ernstig ongeval wij afscheid moeten nemen van

 

86. Met onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat ten gevolge van een ernstig ongeluk tijdens zijn/haar vakantie is overleden

 

87. Wij zijn verbijsterd nu wij zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van

 

88. In de bloei van zijn/haar leven is door een ernstig ongeval overleden

 

89. Tijdens het uitoefenen van zijn functie is overleden

 

90. Na een arbeidzaam leven overleed plotseling onze dierbare...

 

 

to Top of Page

Uitvaartcentrum 's-Gravendeel 078-6733582 | info@zuidemauitvaart.nl